Счетоводни аспекти на онлайн бизнеса

ОТГОВОР НА ВЪПРОСИ ЗАДАДЕНИ ОТ КЛИЕНТИ Кои са първите стъпки, които трябва да направи един прохождащ бизнес или такъв, на когото тепърва му предстои да стартира онлайн продажби? Стартирането на фирма е начинание, което изисква от всеки предприемач да направи серия от...

ВАЖНО ЗА САМООСИГУРЯВАЩИ ЛИЦА

Самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване са:✓ лицата, регистрирани като упражняващи свободни професии и/или занаятчийска дейност- нотариуси, адвокати, експерт-счетоводители; лицензирани оценители, експерти към съда ипрокуратурата,...

Самоначисляване на ДДС в Европейския съюз: Регулации и Практики

Данъкът върху добавената стойност (ДДС) е ключов елемент от данъчната система в Европейския съюз (ЕС), който допринася за финансирането на обществени услуги и инфраструктура. Една от важните практики при упражняване на ДДС във вътрешния пазар на ЕС е самоначисляването...

ЗА ОТЛИЧНАТА РАБОТА НА ВАШАТА ФИРМА – ТРЯБВА ВИ ИЗРЯДНО ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО

Процедурата по годишно приключване играе съществена роля за осигуряване на гладкото и ефективно функциониране на предприятията. Годишното счетоводно приключване – това е финализиране на отчитането на работата на фирмата през изминалата финансова година. За период от...

Пътеводител за регистрация на фирма

Всичко, което трябва да знаете, ако сте решили да регистрирате фирма, следват много логични въпроси и колебания.В следващите редове ще внесем повече яснота за стъпките и документите, които са винеобходими, за да легализирате вашата дейност. Разбира се – за да бъдете...