УСЛУГИ

ЦЯЛОСТЕН ПАКЕТ ОТ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ФИРМИ

ОДИТ

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Регистрация на фирма онлайн

Митническо представителство

Счетоводните ни услуги осигуряват всичко, от което фирмата Ви се нуждае за да работи в съответствие с данъчното и осигурителното законодателство. При сключване на договор за счетоводно обслужване ще се съобразим с конкретните нужди на фирмата Ви – като размер на документооборота, специфични особености на бизнеса Ви и други. Можете да ползвате и поотделно всяка от посочените услуги – например да поверите на нас само годишното приключване, или пък грижата относно трудовите договори и осигуровките. Цените на счетоводните услуги започват от 30 лв. на месец и се определят индивидуално в зависимост от документооборота на фирмата Ви. В страницата с цените можете да научите за приблизителните такси, които клиентите ни заплащат на месец, в зависимост от това дали са регистрирани по ЗДДС и броя документи на месец.

 •  Месечно завеждане на ДДС регистри
 •  Текущо счетоводно обслужване
 • Индивидуален сметкоплан
 • Изготвяне на счетоводна политика
 •  Завеждане на склад – стоки, материали
 • Амортизационен план на дълготрайни активи
 • Паричния поток – движение на средствата контрагенти и разчети с бюджета
 • Инвентаризации на активи и пасиви
 • Изготвяне на месечните справки-декларации по закона за ДДС и предаването им НАП
 • Ежедневно следене на финансовия резултат за данъчния период (ДДС за внасяне/ ДДС за възстановяване)
 • Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES декларациите и подаването им в съответните институции.
 • Изчисляване на текущия финансов резултат
 • Годишно счетоводно приключване
 • Изготвяне на месечни и годишни отчети за Националния статистически институт
 • Данъчни и счетоводни консултации

ЕДНОКРАТНИТЕ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

 • Регистрация на фирми в Търговският регистър
 • Регистрация по ЗДДС
 • Дерегистрация по ЗДДС
 • Възстановяване на ДДС от ЕС
 • Защита при проверки и ревизии пред НАП и НОИ
 • Заявяване и получаване на документи за наличие/ липса на публични задължения
 • Публикуване на годишни финансови отчети
 •  Фактуриране
 • Банкиране, вкл. откриване и закриване на сметки
 • Завеждане и съхранение на Архив
 • Предоставяне на седалище и адрес на управление
 • Регистрация в Комисия за защита на личните данни
 • Попълване на отчетни форми пред БНБ за статистиката на платежния баланс
 • Изработка на фирмен печат
 • Куриерски услуги – стават взимане на документи от офис на клиента
 • Административните услуги включват множество дейности, които отнемат време на Вас
  или Вашия персонал. Ние осигуряваме и Ви предоставяме тези задължения, за да имате
  време за бизнеса си или за други дейности, подсигуряващи Вашата компания.

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

 • Администриране на служители – Назначаване, Освобождаване
 • Поддържане на досиета, вкл. длъжностни характеристики
 • Изготвяне на трудови и граждански договори
 • Изготвяне на ведомости и фишове за заплати
 • Изготвяне и банкиране на платежни нареждания за осигуровки и данък общ
  доход
 • Подаване на декларации за внесените осигуровки и данък общ доход
 • Обработване на болнични листове
 • Попълване на трудови книжки
 • Изготвяне на графици за ползване на отпуски
 • Съдействие при сключване на договор със Служба по трудова медицина
 • Съдействие при проверки от Инспекцията по труда
  Всички тези дейности изискват от компаниите голяма документация и стриктно спазване на правила, процедури и срокове. Ние поемаме цялата грижа по тази дейност, за да имате време ефективно да се занимавате с Вашия бизнес.

ОДИТ

Одит е услуга срещу заплащане от независими, обективни, знаещи и можещи професионалисти-одитори, защитаващи интересите на собствениците и оказващи съдействие на мениджърите за достигане на целите за икономично, ефикасно и ефективно използване на потенциала на фирмите. Посредством одит, одиторите могат да дадат на собствениците независимо одиторско мнение относно мястото на фирмата на пазара, оценка на мениджмънта, верността, точността и честността на информацията в счетоводния отчет от гледна точка на целесъобразност или съществуващите резерви, отклонения, заедно с производителността на управленския труд в сравнение с общата производителност, печалбите и наличните ресурси като индикатори за успешно управление.

 • Финансовия одит е задължителен при определени законови показатели и доброволен при желание от клиента. Във всички случаи неговото провеждане е свързано с повече спокойствие и сигурност за вас и вашия бизнес, като допълнителна проверка на коректността на счетоводната работа.
 •  Вътрешният одит предоставя анализ на състоянието на Вашите документи и
  счетоводство, пропуските или добрите практики на Вашето счетоводство и мерките, които трябва да се вземат, навреме и без пропуски и грешки. Защото грешките в счетоводството струват пари.

• Митнически консултации
• Оформяне и заверка на всички видове митнически и транспортни
документи
• Изготвяне на търговски документи и сертификати
• Манифестиране и поставяне на стоки под митнически режими – транзит,
внос, митническо складиране, активно усъвършенстване, обработка под
митнически контрол, временен внос
• Внасяне на стоки в свободна зона или свободен склад
• Износ, реекспортиране, пасивно усъвършенстване
• Гарантиране и обезпечаване на митни сборове при транзит
• Искане на разрешения за използване на опростени процедури за
деклариране, удължаване на срокове, по-благоприятно тарифно третиране,
преместване на стоки на друго място под митнически надзор, допускане на
безмитен внос
• Подаване на митнически декларации по електронен път
• Подаване на молби/искания за корекция на ЕАД, анулиране на ЕАД,
молби/искания за становища за митническа стойност, тарифно класиране

 

 • Онлайн счетоводни услуги
 • Онлайн регистрация на фирма
 • Онлайн счетоводни услуги – Разликата между обикновените услуги и онлайн услугите е, че при първите ни носите документите на място в офиса ни в гр.Бургас, ул. Апостол Карамитев 10 ет.1, офис 3, а при вторите ни ги изпращате по удобен за Вас начин – чрез куриер, сканирани или снимани с телефон.
  99 % от клиентите на „АКТИВИ ОДИТ КОНСУЛТ” са заети хора, ценящи всяка секунда от времето си. Няма значение откъде сте – можете с лекота да ползвате счетоводните ни услуги без да се налага да посещавате офиса ни всеки месец. Комуникацията се извършва по предпочитан от Вас начин. Използваме софтуера, с който вече сте свикнали да общувате онлайн – Viber, WhatsApp, Skype , Messenger и др. В повечето случаи е необходимо да ни изпратите единствено фактури – покупните ,продажните и придружителни документи. В края на месеца експортирате от онлайн банкирането си месечното движение по банковата сметка, изпращате ни снимка на месечния отчет от касовия апарат и това е целият Ви ангажимент, свързан със счетоводството на фирмата.
 • Осигуровки и данъци – всичко се плаща онлайн, с един клик. Ние изготвяме платежните нареждания, а Вашата работа е единствено да ги платите по най-удобния за Вас начин. От наша страна всеки месец подаваме нужните отчети и декларации към НАП и НОИ пак онлайн, с електронния Ви подпис. Ако е нужно да подпишете някой документ – просто Ви го изпращаме по имейл, Вие го разпечатвате, подписвате и го връщате, сниман с телефон.

 

Попълвате име на фирма, размер на капитала, адрес и данни за управителя.
Изпращаме Ви документите по имейл, готови за подпис. Посещавате произволна банка, откривате набирателна сметка и внасяте капитала (мин. 2 лв). Посещавате нотариус и заверявате подписа си. Снимате документите и ни ги изпращате по имейл и куриер. След 1 до 2 дни фирмата ще е готова.

Разбира се, по всяко време сте добре дошли и на място в офиса ни в

гр. Бургас, ул.Апостол Карамитев 10, ет.1, офис 3

Можете да си запишете час за консултации или да ни пишете чрез нашия е-мейл, за да преценим как бихме могли да бъдем полезни на Вашата компания и бизнес. Можете да очаквате от нас бърз и компетентен отговор.

Можете да ни се обадите за среща по всеки сложен, счетоводен проблем, пред който се изправя компанията Ви.

КОНТАКТИ

Можете да ни се обадите за среща по всеки сложен, счетоводен проблем, пред който се изправя компанията Ви.

aktivioditkonsylt@gmail.com

0888 56 02 76

гр. Бургас, ул.Апостол Карамитев 10, ет.1, офис 3

Пон.-Пет.: 9:00 - 18:00

Събота или в извънработно време – след предварителна уговорка
Онлайн срещи – можете да резервирате точен ден и час за онлайн среща по имейл или телефон.

Изпратете ни съобщение: