1. Кои са първите стъпки, които трябва да направи един прохождащ бизнес или такъв, на когото тепърва му предстои да стартира онлайн продажби?

Стартирането на фирма е начинание, което изисква от всеки предприемач да направи серия от важни стъпки, преди да започне да развива своя онлайн бизнес в по-сериозни мащаби, включително и в онлайн пространството. Стъпките, на които искам да обърна внимание, не са в счетоводен аспект. Горещо препоръчвам на предприемачите да се подготвят за конкретния бизнес, който искат да стартират, защото българското законодателство е „сковано“. В момента, в който някой реши да си отвори фирма, той има едни сравнително големи разходи само заради това, че е започнал да развива търговска дейност. Затова бих посъветвал всеки, който има такива намерения, да направи следните неща:

 • да анализира пазара и конкретния бизнес, в който се е ориентирал;
 • да проучи внимателно продуктите в детайл;
 • да изучи конкуренцията;

Когато видите, че бизнес идеята Ви работи и поръчките се трупат регулярно, втората стъпка е регистрация на фирма. И ако за конкретната дейност е необходима ДДС регистрация, третата стъпка е именно това – да направите ДДС регистрация на Вашата фирма. 

Когато тези три стъпки са налице, Вие отговаряте на закона и можете да сте напълно спокойни.

2. Кои са най-често използваните типове онлайн бизнес и какви са данъчните изисквания към тях?

най-често това са двата типа дейности, които се извършват дигитално и за които има различни изисквания.

 • Ако купувате и продавате в България, обикновено не се изисква специална ДДС регистрация докато не достигнете оборот от 100 000 лв.
 • При търговия с държави извън ЕС, когато стоката тръгва от Китай и стига до САЩ, без да минава през България, няма задължение по регистрация на ДДС.
 • При търговия в ЕС тогава се следят т.нар. прагове за дистанционни продажби. За всяка държава си има определени такива прагове и Вашият счетоводител би следвало да ги следи. Докато стигнете тези прагове и не сте регистрирани по ДДС, не слагате ДДС на Вашите клиенти

Ако обаче плащаме за услуги като реклами, такси и комисионни към външна платформа, която е извън България, е необходимо да се регистрираме по ДДС, още преди да стартираме тази продажба.

3. Има ли значение типът дружество, който ще изберем за своя онлайн магазин и кой е по-предпочитан сред търговците?

Има различни типове фирми – едноличен търговец (ЕТ), ЕООД, ООД, Акционерно дружество (АД), Командитно дружество (КД) и техни разновидности. 

-Едноличният търговец тотално не е изгоден. 

-ЕООД означава фирма с един собственик, а при ООД има няколко съдружника, които заедно развиват даден бизнес. Разликата е, че при ООД и ЕООД, ако фирмата потъне в дългове, в най-лошия случай нейните собственици носят отговорност за размера на капитала на тази фирма. 

Това са подходящите варианти за стартирането на фирма, като регистрацията на фирмата, с изготвянето на фирмен печат и с откриването на фирмена сметка грубо  възлиза на обща стойност около 200 лв. и стават средно за 2-3 работни дни.

4. Кога трябва да регистрираме фирмата си по ДДС и единствено от оборота ли зависи? 

Когато минем продажби от порядъка на 100 хил. лева годишно, е нужно да регистрираме фирмата си по ДДС. Тънкият момент е, че се гледа 1 година спрямо текущия месец и се подава искане за регистрация по ДДС в първите седем дни на новия месец. Хубаво е предприемачите да подават навреме информация към своите счетоводители, за да може да изпълнят коректно изискванията за регистрация по ДДС, в случай че са доближили тази граница.

Важно е да отбележим, че е необходима Регистрацията по ДДС, когато

 • имаме плащания за реклами към Facebook, Instagram, TikTok или ползваме платената версия на LinkedIn;
 • използваме платените услуги на Google;
 • хостваме сайта си в компания извън България или използваме облачни услуги в чужбина;
 • имаме маркетплейси, удържащи такси и комисионни за работа с тях (Amazon, Emag – извън България);
 • работим с фрийланс платформи;
 • използваме платената версия на платформи за изработка на сайтове (Shopify, Weebly, Magento, Wix, WordPress, Opencart, PrestaShop и др.).

Самата регистрация трябва да се направи, преди да изпратим пари за използването на тези платформи или преди да получим пари от тях. 

5. Каква сума трябва да си предвидят търговците за данъци и осигуровки при наличие на фирма и онлайн магазин? Има ли допълнителни такси и изисквания за това, че имаме онлайн магазин?

Няма допълнителна такса за това, че поддържаме онлайн магазин. Нещата обаче са много индивидуални, защото има значение по какъв начин е устроена дейността на фирмата и дали на нейния собственик му се плащат осигуровки на друго място. В общия случай на управителя му се плащат осигуровки които са 260 лв., като това важи в ситуациите, в които управителят е съдружник във фирмата или неин едноличен собственик и не се осигурява на друго място. Ако обаче осигуровките му се поемат от друго място или се осигурява на максималната сума от 3600 лв., тогава сумата на осигуряване може да бъде по-ниска или изобщо да я няма. Ако управителят е пенсионер, автоматично се намаляват и осигуровките в рамките на близо 50 лв./месечно.