Цени

По-долу сме посочили базовите цени, по които счетоводна къща „АКТИВИ ОДИТ КОНСУЛТ“ работи.

Можете да получите индивидуална оферта, съобразена с особеностите на фирмата Ви, посещавайки нашия офис.

АКТИВИ ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД

гр.Бургас, ул.Апостол Карамитев 10, ет.1, офис 3 

 

ЦЕНОРАЗПИС

1. ЗА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ  НА АБОНАМЕНТ

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС Цена, без ДДС услуги/търговия Цена, без ДДС производство
До 10 документа месечно/ месец 50 лв 70 лв
До 50 документа месечно/ месец 80 лв 100 лв
До 100 документа месечно/ месец по договаряне по договаряне
Абонамент на година/ при планиран обем до 10 документа месечно/ еднократно плащане ** 420 лв. 590 лв
Фирми, регистрирани по ЗДДС Цена, без ДДС услуги/търговия Цена,без ДДС производство
До 10 документа месечно/ месец 100 лв 150 лв
До 20 документа месечно/ месец 140 лв 190 лв
От 20 до 50 документа на месец/ месец 250 лв 310 лв
От 50 до До 100 документа месечно/ месец 480 лв 530 лв
Над 100 документа на месец/ месец по договаряне по договаряне
Абонамент на година/ при планиран обем до 10 документа месечно/ при еднократно плащане ползвате 30% отстъпка ** 840 лв 1260 лв
Други счетоводни услуги – цени Цена, без ДДС
При официално спряна дейност на фирмата, регистрирана по ЗДДС  и отсъствие на документи през текущият месец 50 лв
Годишно приключване на фирми, които са клиенти с абонаментен договор 240 лв
Годишно приключване на фирми, които не са клиенти с
абонаментен договор
по договаряне
Счетоводни консултации за лица, които не са клиенти с абонаментен договор 20 лв/ на час
Изготвяне на данъчни декларации на физически лица, които не са клиенти с абонаментен договор, в т.ч. по чл.55 (за наеми и дивиденти) 30 лв
Подготовка и представяне на документи и данни за проверка на отделни операции от страна на НАП и др. инстанции 50 лв
Подготовка за данъчни ревизии и проверки извън периода на счетоводното обслужване с индивидуална договорка в зависимост от обема и срока на проверявания период минимум по един месечен хонорар за всеки месец, който обхваща  ревизията
Подготвяне на документи за одит 1 месечна такса
Обработка на минали периоди (за всеки месец от преработката на предходния период) 50% от договореното месечно възнаграждение
Първоначалното въвеждане на счетоводен баланс при постъпване на обслужване от друго счетоводство 50% от месечното възнаграждение
Получаване на формуляр А1 на 1 работник 40 лв

*Мениджмънт на заплата, декларация по системата INTRASTAT и обработка на банкови документи са включени в цената на абонаментно  обслужване.

**В зависимост от общ брой на документи в края на отчетната година се извърши уравняване на планираният обем на документи към фактически декларираните, запазвайки преференциалните условие за формиране на цената на услугата от 30%.

Горепосочените цени могат да бъдат коригирани след детайлно запознаване с дейността и документацията на фирмата-клиент в зависимост от оборотите ѝ, както и по съгласие на страните.

2. РЕГИСТРАЦИЯ НА НОВА ФИРМА С ВКЛЮЧЕНА ДЪРЖАВНА ТАКСА

Регистрация на нова фирма с включена държавна такса Цена, без ДДС
Регистрация на фирма/ ЕООД, ООД/ на български граждани присъствено 210 лв
Регистрация на фирма/ ЕООД, ООД/ на чуждестранни граждани присъствено 300 лв
Комплексна регистрация на фирма /ЕООД, ООД/ на чуждестранни и български граждани присъствено и Регистрация по ЗДДС (номер VAT) на нова фирма. 400 лв
Дистанционна регистрация на фирма / ЕООД, ООД/ на български и чуждестранни граждани

590 лв

Изготвяне на документи и вносяне изменение по фирма / ЕООД, ООД/ в Търговския регистър.

140 лв

Удостоверение за актуално състояние от Търговски регистър

40 лв

Предоставяне на юридически адрес и адрес за кореспонденция  за 1 година

270 лв

Предоставяне на адрес за кореспонденция  за 1 година 130 лв
Регистрация по ЗДДС (номер VAT) на нова фирма 105 лв
Регистрация по ЗДДС (номер VAT) на фирма, достигнала оборот за задължителна регистрация 50% от месечното възнаграждение, min от 200 лв
Служебен номер на чужденец от Регистъра на НАП 30 лв
Бележки, удостоверения, декларации от НАП за 1 документ 25 лв
Получаване на EORI номер (митница) 80 лв
Получаване на квалифициран електронен подпис за фирмата (изготвя се от клиенти самостоятелно или се поръчва) 120 лв.
Изготвяне на печат на компанията от 15 до 80 лв
Съпровождане за откриване на сметка в банка 60 лв.
Контактно лице представляващо чуждестранни граждани в банката без пълномощия 200 лв

3.МИТНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Митнически услуги – Внос на територия на Р. България: Цена, без ДДС
Изготвяне на ЕАД до 3 тарифни кода (всеки следващ тарифен код + 5лв.) 90 лв.
Изготвяне на ЕАД + Заверка на Здравни и Био сертификати във БАБХ до 3 тарифни кода 150 лв.
Организиране и присъствие при митническа проверка, граничен контрол и т.н. 50 лв.
Изготвяне на ЕАД при специални режими допълнително уточнение
Изготвяне на Манифест/Цесия 25 лв.
Митнически услуги – Износ от територия на Р. България: Цена, без ДДС
Изготвяне на ЕАД до 3 тарифни кода (всеки следващ тарифен код + 5лв.) 70 лв.
Изготвяне на Сертификат за произход, T2L 30 лв.
Изготвяне на TIR carnet 40 лв.
Изготвяне на ЕАД при специални режими допълнително уточнение
Други митнически услуги Цена, без ДДС
Всички видове консултации по митнически въпроси 40 лв/ час
Тарифиране на стоки 30 лв/ брой

*** В ценоразписа посочени базови цени на услуги без ДДС.

КОНТАКТИ

Можете да ни се обадите за среща по всеки сложен, счетоводен проблем, пред който се изправя компанията Ви.

aktivioditkonsylt@gmail.com

0888 56 02 76

гр. Бургас, ул.Апостол Карамитев 10, ет.1, офис 3

Пон.-Пет.: 9:00 - 18:00

Събота или в извънработно време – след предварителна уговорка Онлайн срещи – можете да резервирате точен ден и час за онлайн среща по имейл или телефон.

Изпратете ни съобщение: