Цени

По-долу сме посочили базовите цени, по които счетоводна къща „АКТИВИ ОДИТ КОНСУЛТ“ работи.

Можете да получите индивидуална оферта, съобразена с особеностите на фирмата Ви, посещавайки нашия офис.

АКТИВИ ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД

гр.Бургас ул.Георги Кирков No16 ет.2

 

ЦЕНОРАЗПИС

1. ЗА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ  НА АБОНАМЕНТ

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС Цена, без ДДС услуги/търговия Цена, без ДДС производство
До 10 документа месечно/ месец 50 лв 70 лв
До 50 документа месечно/ месец 80 лв 100 лв
До 100 документа месечно/ месец по договаряне по договаряне
Абонамент на година/ при планиран обем до 10 документа месечно/ еднократно плащане ** 480 лв. 670 лв
Фирми, регистрирани по ЗДДС Цена, без ДДС услуги/търговия Цена,без ДДС производство
До 10 документа месечно/ месец 100 лв 150 лв
До 20 документа месечно/ месец 140 лв 190 лв
От 20 до 50 документа на месец/ месец 250 лв 310 лв
До 100 документа месечно/ месец 480 лв 530 лв
Над 100 документа на месец/ месец по договаряне по договаряне
Абонамент на година/ при планиран обем до 10 документа месечно/ еднократно плащане ** 960 лв 1440 лв
Други счетоводни услуги – цени Цена, без ДДС
При официално спряна дейност на фирмата, регистрирана по ЗДДС  и отсъствие на документи през текущият месец 50 лв
Годишно приключване на фирми, които са клиенти с абонаментен договор 340 лв
Годишно приключване на фирми, които не са клиенти с
абонаментен договор
по договаряне
Публикуване на годишния финансов отчет в Търговския регистър 98 лв
Счетоводни консултации за лица, които не са клиенти с абонаментен договор 30 лв
Изготвяне на данъчни декларации на физически лица, които не са клиенти с абонаментен договор, в т.ч. по чл.55 (за наеми и дивиденти) 50 лв
Подготовка и представяне на документи и данни за проверка на отделни операции от страна на НАП и др. инстанции 50 лв
Подготовка за данъчни ревизии и проверки извън периода на счетоводното обслужване с индивидуална договорка в зависимост от обема и срока на проверявания период минимум по един месечен хонорар за всеки месец, който обхваща  ревизията
Подготвяне на документи за одит 1 месечна такса
Обработка на минали периоди (за всеки месец от преработката на предходния период) 50% от договореното месечно възнаграждение
Първоначалното въвеждане на счетоводен баланс при постъпване на обслужване от друго счетоводство 50% от месечното възнаграждение
Получаване на формуляр А1 на 1 работник 60 лв

*Мениджмънт на заплата и обработка на банкови документи са включени в цената на абонаментно  обслужване

**В зависимост от общ брой на документи в края на отчетната година се извърши уравняване на планираният обем на документи към фактически декларираните, запазвайки преференциалните условие за формиране на цената на услугата.

Горепосочените цени могат да бъдат коригирани след детайлно запознаване с дейността и документацията на фирмата-клиент в зависимост от оборотите ѝ, както и по съгласие на страните.

2. РЕГИСТРАЦИЯ НА НОВА ФИРМА С ВКЛЮЧЕНА ДЪРЖАВНА ТАКСА

Регистрация на нова фирма с включена държавна такса Цена, без ДДС
Предоставяне на юридически адрес и адрес за кореспонденция  за 1 година

390 лв

Предоставяне на адрес за кореспонденция  за 1 година 195 лв
Регистрация на фирма / ЕООД, ООД/ на български граждани присъствено 210 лв.
Регистрация на фирма / ЕООД, ООД/ на чуждестранни граждани присъствено 300 лв.
Дистанционна регистрация на фирма /ЕООД, ООД/ на български граждани 490 лв.
Служебен номер на чужденец от Регистъра на НАП 100 лв.
Регистрация по ЗДДС (номер VAT) на нова фирма 205 лв
Регистрация по ЗДДС (номер VAT) на фирма, достигнала оборот за задължителна регистрация 50% от месечното възнаграждение, min от 300 лв
Получаване на EORI номер (митница) 150 лв
Удостоверение за актуално състояние от Търговски регистър 80 лв.
Бележки, удостоверения, декларации от НАП за 1 документ 55 лв.
Получаване на квалифициран електронен подпис за фирмата (изготвя се от клиенти самостоятелно или се порычва) 120 лв.

3.МИТНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Митнически услуги – Внос на територия на Р. България: Цена, без ДДС
Изготвяне на ЕАД до 3 тарифни кода (всеки следващ тарифен код + 5лв.) 90 лв.

Изготвяне на ЕАД + Заверка на Здравни и Био сертификати във БАБХ

до 3 тарифни кода

150 лв.
Организиране и присъствие при митническа проверка, граничен контрол и т.н. 50 лв.
Изготвяне на ЕАД при специални режими допълнително уточнение
Изготвяне на Манифест/Цесия 25 лв.
Митнически услуги – Износ от територия на Р. България: Цена, без ДДС
Изготвяне на ЕАД до 3 тарифни кода (всеки следващ тарифен код + 5лв.) 70 лв.
Изготвяне на Сертификат за произход, T2L 30 лв.
Изготвяне на TIR carnet 40 лв.
Изготвяне на ЕАД при специални режими допълнително уточнение
Други митнически услуги Цена, без ДДС
Всички видове консултации по митнически въпроси 40 лв/ час
Тарифиране на стоки 30 лв/ брой

*** В ценоразписа посочени базови цени на услуги без ДДС.

КОНТАКТИ

Можете да ни се обадите за среща по всеки сложен, счетоводен проблем, пред който се изправя компанията Ви.

aktivi_konsylt@abv.bg

0888 56 02 76

гр. Бургас, ул. Георги Кирков 16, ет.2, офис 4 (блокът срещу 1-во Районно управление)

Пон.-Пет.: 9:00 - 18:00

Събота или в извънработно време – след предварителна уговорка
Онлайн срещи – можете да резервирате точен ден и час за онлайн среща по имейл или телефон.

Изпратете ни съобщение: