Начало / Цени

ЦЕНОРАЗПИС

1. ЗА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ НА АБОНАМЕНТ

Фирми, нерегистрирани по ЗДДСЦена, без ДДС услуги/търговия)Цена, без ДДС производство
До 10 документа месечно/ месец50 лв70 лв
До 50 документа месечно/ месец80 лв100 лв
До 100 документа месечно/ месецПо договарянеПо договаряне
Абонамент на година/ при планиран обем до 10 документа месечно/ еднократно плащане **420 лв590 лв
Фирми, регистрирани по ЗДДСЦена, без ДДС услуги/търговия)Цена, без ДДС производство
До 10 документа месечно/ месец100 лв150 лв
До 20 документа месечно/ месец140 лв190 лв
От 20 до 50 документа месечно/ месец250 лв310 лв
От 50 до 100 документа месечно/ месец480 лв530 лв
Над 100 документа месечно/ месецПо договарянеПо договаряне
Абонамент на година/ при планиран обем до 10 документа месечно/ еднократно плащане **840 лв1260 лв
Други счетоводни услуги – цениЦена, без ДДС
При официално спряна дейност на фирмата, регистрирана по ЗДДС и отсъствие на документи през текущият месец50 лв
Годишно приключване на фирми, които са клиенти с абонаментен договор240 лв
Годишно приключване на фирми, които не са клиенти с абонаментен договорПо договаряне
Счетоводни консултации за лица, които не са клиенти с абонаментен договор20 лв/ на час
Изготвяне на данъчни декларации на физически лица, които не са клиенти с абонаментен договор, в т.ч. по чл.55 (за наеми и дивиденти)30 лв
Подготовка и представяне на документи и данни за проверка на отделни операции от страна на НАП и др. инстанции50 лв
Подготовка за данъчни ревизии и проверки извън периода на счетоводното обслужване с индивидуална договорка в зависимост от обема и срока на проверявания периодМинимум по един месечен хонорар за всеки месец, който обхваща ревизията
Подготвяне на документи за одит1 месечна такса
Обработка на минали периоди (за всеки месец от преработката на предходния период)50% от договореното месечно възнаграждение
Първоначалното въвеждане на счетоводен баланс при постъпване на обслужване от друго счетоводство50% от месечното възнаграждение
Получаве на формуляр А1 на 1 работник40 лв

*Мениджмънт на заплата, декларация по системата INTRASTAT и обработка на банкови документи са включени в цената на абонаментно обслужване.

**В зависимост от общ брой на документи в края на отчетната година се извърши уравняване на планираният обем на документи към фактически декларираните, запазвайки преференциалните условие за формиране на цената на услугата от 30%.

Горепосочените цени могат да бъдат коригирани след детайлно запознаване с дейността и документацията на фирмата-клиент в зависимост от оборотите ѝ, както и по съгласие на страните.

2. РЕГИСТРАЦИЯ НА НОВА ФИРМА С ВКЛЮЧЕНА ДЪРЖАВНА ТАКСА

Регистрация на нова фирма с включена държавна таксаЦена, без ДДС
Регистрация на фирма/ ЕООД, ООД/ на български граждани присъствено210 лв
Регистрация на фирма/ ЕООД, ООД/ на чуждестранни граждани присъствено300 лв
Комплексна регистрация на фирма /ЕООД, ООД/ на чуждестранни и български граждани присъствено и Регистрация по ЗДДС (номер VAT) на нова фирма400 лв
Дистанционна регистрация на фирма / ЕООД, ООД/ на български и чуждестранни граждани590 лв
Изготвяне на документи и вносяне изменение по фирма / ЕООД, ООД/ в Търговския регистър140 лв
Удостоверение за актуално състояние от Търговски регистър40 лв
Предоставяне на юридически адрес и адрес за кореспонденция за 1 година270 лв
Предоставяне на адрес за кореспонденция за 1 година130 лв
Регистрация по ЗДДС (номер VAT) на нова фирма105 лв
Регистрация по ЗДДС (номер VAT) на фирма, достигнала оборот за задължителна регистрация50% от месечното възнаграждение, минимум 200 лв
Служебен номер на чужденец от Регистъра на НАП30 лв
Бележки, удостоверения, декларации от НАП за 1 документ25 лв
Получаване на EORI номер (митница)80 лв
Получаване на квалифициран електронен подпис за фирмата120 лв
Изготвяне на печат на компаниятаОт 15 до 80 лв
Съпровождане за откриване на сметка в банка60 лв
Контактно лице представляващо чуждестранни граждани в банката без пълномощия200 лв

3.МИТНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Митнически услуги – Внос на територия на Р. БългарияЦена, без ДДС
Изготвяне на ЕАД до 3 тарифни кода (всеки следващ тарифен код + 5лв.)90 лв.
Изготвяне на ЕАД + Заверка на Здравни и Био сертификати във БАБХ до 3 тарифни кода150 лв.
Организиране и присъствие при митническа проверка, граничен контрол и т.н.50 лв.
Изготвяне на ЕАД при специални режимиДопълнително уточнение
Изготвяне на Манифест/Цесия25 лв.
Митнически услуги – Износ от територия на Р. БългарияЦена, без ДДС
Изготвяне на ЕАД до 3 тарифни кода (всеки следващ тарифен код + 5лв.)70 лв.
Изготвяне на Сертификат за произход, T2L30 лв.
Изготвяне на TIR carnet40 лв.
Изготвяне на ЕАД при специални режимиДопълнително уточнение
Други митнически услугиЦена, без ДДС
Всички видове консултации по митнически въпроси40 лв/час
Тарифиране на стоки30 лв/брой

* В ценоразписа посочени базови цени на услуги без ДДС.