• shield_8366548.svg

    Стабилност и сигурност на финансовите процеси

  • hand.svg

    Ефективни решения за професионално обслужване

  • startup_4796943.svg

    Иновативни подходи за управление на данъчните задължения

aktivi text А ктивни сме в комплексни данъчни консултации;

К оректни при проверки и защита интересите на клиента;

Т очно предоставяне на счетоводни услуги;

И зготвяме финансови одити;

В одим открит и честен диалог с деловите ни партньори;

И зградихме цялостен финансов облик на дружествата който обслужваме

Свържете се с нас

Не персоналът решава всичко, а счетоводният отдел.

Изберете нас. Ето защо:

тетрадка с числа

Гарантираме счетоводни услуги, съобразени изцяло, както с българското, така и със законодателствата, действащи при нашите чуждестранни клиенти.

сметки телефон

Защитаваме интересите Ви като вече не е нужно да се притеснявате за документи, данъчни и осигурителни отношения, счетоводство и всички въпроси свързани с тях. Оставете рутинните действия на нас.

тетрадка

Винаги сме готови да отговорим на разнообразните въпроси които възникват в процеса на Вашата работа. Можете да разчитате, че сме насреща за изпълнението на сложни задачи и разрешаването им съгласно счетоводно и данъчното ни законодателство

счетоводители

Предоставяме ви обслужване само за вашето дружество от специалист ТРЗ, счетоводител, главен счетоводител и одитор и всичко това на цената на месечна такса за счетоводно обслужване, което ще облекчи разходите ви за поддръжка на собствен счетоводен софтуер и собствен счетоводен отдел.

Отзиви от клиенти

Последно от блога

Пътеводител за регистрация на фирма

Пътеводител за регистрация на фирма

ВСИЧКО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, АКО СТЕ РЕШИЛИ ДА РЕГИСТРИРАТЕ ФИРМА, следват много логични въпроси и...

Повече

ЗА ОТЛИЧНАТА РАБОТА НА ВАШАТА ФИРМА – ТРЯБВА ВИ ИЗРЯДНО ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО

ЗА ОТЛИЧНАТА РАБОТА НА ВАШАТА ФИРМА – ТРЯБВА ВИ ИЗРЯДНО ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО

Процедурата по годишно приключване играе съществена роля за осигуряване на гладкото и ефективно функциониране...

Повече

Самоначисляване на ДДС в Европейския съюз: Регулации и Практики

Самоначисляване на ДДС в Европейския съюз: Регулации и Практики

Данъкът върху добавената стойност (ДДС) е ключов елемент от данъчната система в Европейския съюз (ЕС),...

Повече

Всички публикации